כועסים. מה עושים?

תנוחת האריה

אריה. מתוך 'קלפי היוגה לילדים'

"אינני יודע מה עושים \ כשכל כך, כל כך כועסים. אסור להכות \ ולצעוק צעקות \ ולא לקלל \ ולהשתולל.

ואני רוצה לצרוח \ בכל הכוח, רוצה לצעוק \ ולא לשתוק"… (מה עושים כשכועסים\ חגית בנזימן)

  להמשיך לקרוא